hoa chat boc san be mat dan hoi   expose

HÓA CHẤT BÓC SÀN BỀ MẶT ĐÀN HỒI - EXPOSE

  • Mã sản phẩm: NCL/FC18
  • Mô tả: Hết Hàng
  • Dung tích: 55 Gal. Drum; 5 Gal. Pail; 4 x 1 Gal./Case
  • Lượt xem: 497
Hóa chất bóc sàn phù hợp với các bề mặt sàn đàn hồi, loại bỏ một cách an toàn các loại sàn hiện đại ngày nay.
Tiết kiệm chi phí hiệu quả.

Sản phẩm khác